Risale-i Nur'a herkesin (şeyh, âlim, sofu vs) destek vermeleri gerekmez mi?


Risale-i Nur, sizin beyan ettiğiniz gibidir; lakin herkes bunu göremeyebilir. Bazen insan güneş gibi zahir bir hakikati bile göremeyebiliyor. Bunun bir çok sebebi vardır. Bunlardan bazılarını kısa olarak izah edelim.

Nazar-i Sathi: Yüzeysel bakış. Bir insan meseleye yüzeysel bakarsa, o meselenin içyüzünü tam idrak edemez.

Üstad bu meseleyi şu şekilde izah ediyor:

"Evvelâ: Gayet uzak mesafeden bakılsa, en büyük şey, en küçük birşey gibi görünebilir. Bir yıldız, bir mum kadardır denilebilir."

"Saniyen: Hem tebeî ve sathî bir nazarla bakılsa, gayet muhal birşey mümkün görünebilir."

"Bir zaman bir ihtiyar adam Ramazan hilâlini görmek için semâya bakmış. Gözüne bir beyaz kıl inmiş. O kılı ay zannetmiş, "Ayı gördüm" demiş. İşte, muhaldir ki, hilâl o beyaz kıl olsun. Fakat kasten ve bizzat aya baktığı ve o saçı tebeî ve dolayısıyla ve ikinci derecede göründüğü için, o muhali mümkün telâkki etmiş."
(1)

Tarafgirlik ve Taassub: İnsanları kayıtlı ve kısıtlı düşündüren bir hususta, insanların meslek ve meşrebine olan taassup ve tarafgirlikleridir. Bir insanın mesleğinin muhabbeti ve tarafgirliği, diğer mesleklere objektif bakmasına mani oluyor.

(1) bk. Mektubat,  Yirmi Altıncı Mektup, Birinci Mebhas