Dünyadaki güzellikler (kadının güzel yüzü gibi), Allah'ın cemalinin güzelliğine delalet eder mi?


Allah’ın isim ve sıfatları sonsuzdur. Kainat ve mahlukat, bu sonsuz isimlere tam manası ile mikyas ve mahal olamazlar. Yani Allah’ın isim ve sıfatlarını kainattaki tecellileri ile ölçüp biçemeyiz, sadece bir fikir edinebiliriz. Bu yüzden mahlukattaki bütün tecellilere damla, isim ve sıfatlara ise okyanus tabiri kullanılmıştır. Yani bütün mahlukattaki tecelliler, Allah’ın sonsuz isimlerinin bir damlası, çok perdelerden geçmiş zayıf bir gölgesi mesabesindedir.

Mesela; yeryüzündeki bütün anne ve babaların şefkati toplansa, Allah’ın sonsuz şefkati yanında bir damla, bir pırıltı gibi kalır. Aynı şekilde cennetteki bütün güzellikler toplansa, O'nun isim ve sıfatlarının bir cilvesi, bir damlası kadar olamaz. Zaten sonsuz bir sıfat ile sonlu bir mahluk kıyas edilemez. Ama sonsuzun anlaşılmasında sonlunun bir nebze faydası dokunur denilebilir.

Bir çiçeğin, bir kadının, bir erkeğin fark etmez, güzellik namına ne varsa, hepsi Allah’ın sonsuz cemaline işaret ediyorlar. Zaten bütün güzellikler Allah’ın sonsuz cemalinden tecelli suretinde kaynayıp gelen zayıf ve perdeli birer pırıltıdırlar.

Özet olarak, mahlukattaki bütün güzellikler, güzelliklerini Allah’ın sonsuz cemalinden alıyorlar ve O'nun bir tutam tecellisinden ibarettir. Öyle ise kainattaki ve cennetteki bütün güzellikler bir araya gelip toplansa, Allah’ın sonsuz cemali ve güzelliği yanında bir damla gibi kalır. Damla böyle olursa, memba nasıl olur, kıyas etmek lazımdır.