"Zerre" ile "Atom" aynı mânâya mı gelmektedir?


Arapça bir kelime olan zerre, pek ufak parça demektir. Atom son derece küçük olduğundan ona da bu isim verilmiştir. Âyette şöyle bildirilir:

"İnkâr edenler: 'Bize o kıyamet saati gelmez.' dediler. De ki: 'Hayır, öyle değil, gaybı bilen Rabbim hakkı için kıyamet size mutlaka gelecektir. O'nun ilminden göklerde ve yerde zerre kadar bir şey kaçmaz. Bundan daha küçük ve daha büyük ne varsa, hepsi muhakkak açık bir kitaptadır.'" (Sebe, 34/3)

Âyete dikkat edilirse, zerreden daha küçüğü de nazara verilmektedir. İlim adamları da atomun partiküllerden meydana geldiğini söylemektedirler...