Ahir zamanın en koyu zaman diliminde yaşıyoruz belkide... Şirk, hased, kin, dedikodu, taklidi iman, zina vs... Yani bu gibi bir bataklığa düşmemek için kendi ve diğerlerinin nefsimizi terbiye için Nurlardan hangi bahisleri adeta ezbere bilmemiz gerekiyor?


Evvela, Risale-i Nurları okuyup ezber etmekle iş bitmiyor. İnsan, hayatının her anında ve her döneminde iman hizmetine  ve Risale-i Nurları okumaya muhtaç ve mahkumdur. Öyle ise az da olsa sürekli olan bir programı takip etmeliyiz.

İkincisi iman, kuvvet ve zayıflık noktasından sürekli inişli çıkışlıdır. İmanın sabit bir derece ve makamı olmadığı için dinamik bir yapıya sahiptir. İmanı kuvvetlendirecek şeyler ile meşgul olunmaz ise iman hemen zayıflar. Bu yüzden imanı tahkiki yapıp kuvvetlendiren Risale-i Nurlar ile planlı ve devamlı meşgul olmak gerekiyor. Nasıl her gün ekmek ve su zaruri bir ihtiyaç ise Risale-i Nurların imana dair mevzuları da ruh ve kalp için ekmek ve su mesabesindedir.

Üçüncüsü, Risale-i Nurların hepsini okuyup anlamaya gücümüz ve zamanımız yetmiyor ise imana dair temel konuları kendimize vird edinebiliriz. Küçük Sözler, Gençlik Rehberi, Meyve Risalesi, Ayetü'l-Kübra, Haşir Risalesi,  Yirmi İkinci Söz  ve  Yirmi Üçüncü Söz,.. gibi her an lazım olan risaleler ile meşgul olabiliriz.