Isparta kahramanları ve sahabe efendilerimizi ben meslek olarak birbirlerine yakın görüyorum. Bu benzetme caiz midir?


Isparta kahramanı Nur talebelerini, sahabelerle aynı makamda görmemek şartı ile onlara benzetmekte bir mahzur olmaz. Ehl-i sünnet inancında, sahabeler ümmetin en faziletlileri olup en büyük veli dahi en küçük sahabeye yetişemez. Üstad Hazretleri bu inancın gereklerini ve gerekçelerini Risale-i Nur'da kati ve ikna edici bir şekilde izah ve ispat ediyor. Bu noktalar bilindikten sonra, sahabelere benzetme yapılabilir. Zaten benzetilen benzeyenden daima üstündür.

Risale-i Nur mesleği sahabe mesleği olduğu için, inşallah Nur talebeleri de sahabelerin yolundan ve izinden giden, onların makbul ve velayet-i kübra makamındaki talebeleri hükmündedirler.