Dokuzuncu Söz'ün ana temasını birer cümle ile nükteleri de dahil ederek açıklar mısınız?


Bu Söz'de, namaz niçin günde beş vakit kılınacağı ve her vaktin ayrı ayrı hikmet ve maslahatları açıklanıp izah ediliyor.

Birinci Nükte: Namazın anlamı. Namaz tesbihatındaki sözlerin namazla olan ilişkisi izah ediliyor.

İkinci Nükte: İbadetin anlamı. Namaz içindeki sözlerin ve hareketlerin dile getirdiği mânâlar izah ediliyor.

Üçüncü Nükte: Bütün ibadetlerin özeti olarak namazın külliyetine işaret ediliyor.

Dördüncü Nükte: İnsan, dünya ve kâinatın ömürlerinde, beş namaz vaktinin karşılıkları ve bu vakitler arasındaki ilişkiler izah ediliyor.

Beşinci Nükte: Her biri insan ve kâinat ömründe, belirli devrelere işaret eden vakitlerde namaz kılan bir kulun, bu zamanlarda ruhen ve kalben bu namazlara ne kadar muhtaç olduğu ve namazın her bir hareketinin neyi ifade ettiğini dile getiren bir nüktedir.