"Çekirge afetinin istilasına karşı, çekirgeyi yemeden mahveden sığırcık kuşlarının dili bilinse ve harekâtı tanzim edilse, ne kadar faydalı bir hizmette ücretsiz olarak istihdam edilebilir." İzah eder misiniz?


Burada sığırcık kuşunun dilinden maksat, onları ilmi olarak inceleyip davranışlarını ve kâinatın ekosistemine olan hizmetini keşfedip istihdam etmek manasındadır. Yoksa iki insanın konuşması tarzında bir konuşma değildir.

Kâinatta hiçbir mahluk abes olarak yaratılmamıştır; hepsinin kâinatın umumi dengesinde ve ahenginde bir hizmeti, bir faydası vardır.

Kuşun dili, kuşun hayatında çizdiği hikmetli tavır ve davranışlardır. İnsanlık bu hikmetli tavır ve davranışları müşahede edip, bir ilim hâline getirip, insanlığın hizmetine takdim edebilir.

Nasılki koyun, keçi, inek gibi mübarek hayvanlar insanlığa hizmet ediyorsa, aynı şekilde kuşların ve sair hayvanların da insanlara hizmet edebilecek yönleri vardır.