"O kadınların taharetleri kendilerinden olmayıp, başkasından onlara sirayet etmiş olduğu anlaşılır." Bu cümleyi devamı ile birlikte açıklar mısınız?


"Ve keza, مُطَهَّرَةٌ kelimesi müteaddî olduğuna nazaran, o kadınların taharetleri kendilerinden olmayıp, başkasından onlara sirayet etmiş olduğu anlaşılır. Binaenaleyh, dünya kadınları da Cennete girdikten sonra, bir tetahhur ve  tasfiye ve tasaykul ameliyatıyla, güzellikte hurilerin derecelerine çıkacaklarına delâlet eder."(1)

Kelimenin gramer yapısı, dünyadan cennete giden kadınların dünyevi bir takım arıza ve çirkinliklerinden kurtulacaklarına ve bu temizlenme ve estetik operasyonunun da Allah tarafından o alemde yapılacağına işaret ediyor.

Sirayet kelimesi, hurilerin fıtri güzellik ve temizliklerinin aynen dünyadan gelen kadınlara da nakledileceğine kinayedir. Yani dünya kadınları ile cennet kadınları cennet hayatında eşit bir seviyeye, hatta dünya kadınlarının daha mükemmel bir şekle geleceğine işaret ediliyor. 

(1) bk. İşârâtü'l-İ'câz, Bakara Sûresi, Âyet, 25.