"Levh-i Mahv-İspat" nedir?


Levh-i Mahv-İspat hakkında Üstadımız şöyle buyurur:

"Levh-i Mahv-İsbat ise, sabit ve daim olan Levh-i Mahfuz-u A'zam'ın daire-i mümkinatta, yani mevt ve hayata, vücud ve fenaya daima mazhar olan eşyada mütebeddil bir defteri ve yazar bozar bir tahtasıdır ki, hakikat-ı zaman odur."(1)

Eşyanın Allah'ın ilmindeki hâlinde zaman söz konusu değildir; ezel ile ebed beraberdir. Ama bunların şu vücud sayfasında yazılmaları belli bir tertip ve sıra iledir; böylece "zaman" ortaya çıkmaktadır.

Ezbere bildiğimiz bir şiirin başı ve sonu ilmimizde beraberce bulunur. Ama bunu söylemeye veya yazmaya başladığımızda belli bir sıra ortaya çıkar.

İlahi kudret ve iradeyle mahlukat zaman sayfasında yazılmakta (ispat) ve ölüm kanunuyla bunlar silinip (mahv) yerine yenileri gelmektedirler. İşte zamanın hakikati, bu yazıp silmeye bir levha gibi olmasıdır.

(1) bk. Mektubat, Onuncu Mektup.