Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin bizde daha çok tecelli etmesi için ne yapmalıyız?


Allah’ın isimleri, zaten insanın mahiyet aynasında tecellî ediyor. Burada mühim olan bizim kuvvetli ve tahkiki bir imanla bu tecellileri görmemiz ve göstermemizdir. 

Kâfir, küfür ve itikatsızlığı ile var olan o tecellileri sadece örter, üstüne gaflet perdesi çeker, yoksa imha edip üstünden atamaz.

Yirmi Dördüncü Söz'de geçen şu ifadeleri de hatırlayalım:

“Şeriat ve Sünnet-i Seniyyenin ahkâmları içinde cilveleri intişar eden esmâ-i hüsnânın her bir isminin feyz-i tecellîsine bir mazhar-ı câmi’ olmaya çalış.”

Üstad Hazretleri bu dersinde insanın bazı esmâya çalışarak mazhar olacağını ifade ediyor.

Allah (cc.) mükrimdir, kullarına ihsanda bulunur, onların da birbirine ikram etmesinden memnun olur. İkram eden, Allah’ın "Kerîm" ismine mazhar olur.

Cenâb-ı Hak nihâyetsiz merhamet sahibidir, affedicidir ve affetmeyi çok sever, insanların da birbirlerini affetmesini ister, affedenleri sever. İnsanları affeden "Afuv" ismine mazhar olur. Allah Settar'dır, kullarının kusurları örter. Kulların da birbirlerinin kusurları örtmesini ister. İnsanların kusurlarını örten "Settar" ismine, mazhar olur. Her işinde âdil olan “Adl” ismine mazhar olur.