Biz Almanyalı gençler olarak, Nurları ve Üstadı Almanlara tanıtmak istiyoruz. Bir broşür hazırladık ve bunu posta kutularına dağıtmak istedik... "Sırran beyanen ve sırren tenevveret" kavramlarını bugünkü hizmet açısından nasıl anlamak lazımdır?


Risale-i Nurlar, bilindiği üzere, büyük baskıların  ve sıkı takiplerin olduğu  bir dönemde yazılmıştır. Din ve diyanetin yasaklandığı, dini eserlerin yazdırılmadığı, din adamlarının idam ve baskılar ile susturulduğu veya susturulmaya çalışıldığı bir ortamda meydana çıkmıştır.

Sırran tenevverat, kelime olarak, gizli aydınlanma ve nurlanma demektir. Risele-i Nurlarda sırran tenevveratın manası,  müspet hareket , asayişe zarar vermeden, gürültü patırtı çıkartmadan, gösteriş ve nümayişten uzak, devlet ve resmi kurumlarla mümkün mertebe karşı karşıya gelmemek olarak anlayabiliriz.

Nur cemaati,  müspet  hareket ederek ve asayişe de zarar vermeden hizmet etmeyi prensip kabul eden bir hareket olduğu için, hizmetlerini perde arkasında ve  gürültüsüz olarak  yapmıştır.

Şimdi bu baskı ve zulümler ortadan kalktığı için,  gizli ve perde arkasında hizmet manaları bir derece farklılık arzedebilir. Lakin müspet hareket, nümayişsiz ve kavlileyyin tarzında hareket etmek, daimi prensiplerimizdir. Bu sebeple posta kutularına broşür atmak bizim hizmet tarzımıza pek uygun bir davranış olmadığını düşünüyoruz. Zira bizim mesleğimizde tebliğ, insan odaklıdır. Yani insanlar ile bire bir alakadar olmak şeklindedir.

Broşür tarzı tebliğ biraz siyasi propagandayı anımsatıyor. Özellikle Avrupada yaygın bir ön yargı olmasından dolayı insanlar İslam dinine mesafeli duruyorlar. Bu mesafe de ancak ikili ilişkiler ve diyalog ile yıkılabilir. Yoksa broşür tarzı hizmet etmek insani ilişkilerden ve diyalogdan uzak bir şekil olması nedeni ile  bazen tam aksi bir tesir uyandırabilir.

Bir de kıymetli hakikatler, kıymetli bir tarzda sunulmalıdır. Kuyumcu hiçbir zaman altın satmak için pazara çıkıp avaz avaz bağırmaz, müşteri kendi gidip altınını alır. Yanlış anlaşılmasın, bu ifade, biz oturalım da müşteri ayağımıza gelsin anlamında değil, müşteriye Risale-i Nurları verirken kıymetli bir mal olduğunu hissettirmek anlamındadır. Yine anlatmak için çaba sarf edeceğiz, onlarla diyalog kurmaya çalışacağız ama malımızın da ağırlığını ve  kıymetini karşı tarafa hissettirmeliyiz.