"Tezkiyesiz nefsi emmaresi bulunan adam, aksü'l amel ile istiskali celb eder. Heva-yı nefse mağlup olur, bir saat lezzet için bir sene hapis yatar." ifadelerinde geçen; "bir saat lezzet için bir sene hapis yatma"yı nasıl anlamalıyız?


"Temeddühü ve sevdirmesi ise, aksülâmelle istiskali celb eder, soğuk düşürtür. Hem amel-i uhrevîde ihlâsı kaybeder, riyâyı karıştırır. Âkıbeti görmeyen ve neticeleri düşünmeyen ve lezzet-i hazıraya müptelâ olan hisse ve hevâ-yı nefse mağlûp olup, yolunu şaşırmış hissin fetvâsıyla, bir saat lezzet için bir sene hapiste yatar. Bir dakika gurur veya intikam yüzünden on sene ceza görür. Âdeta, ders aldığı Amme cüz'ünü bir tek şekerlemeye satan havâi bir çocuk gibi, elmas kıymetinde bulunan hasenâtını, hissini okşamak için ve hevâsını memnun etmek için ve hevesini tatmin etmek için, ehemmiyetsiz cam parçaları hükmündeki lezzetlere, enâniyetlere vesile edip, kârlı işlerde hasâret eder."(1)

Mesela, gurur ve kibrine düşkün bir adam, birisinin cüzi bir tahkir ve tenkidine dayanamayıp, onunla kavga eder onu ya yaralar ya da öldürebilir. Bunun neticesinde hapse mahkum olur.

İnsanın nefsi akıbeti görmediği için o anki lezzetini düşünür ve ona göre hareket eder ve sonunda çok büyük yanlış ve hatalara düşebilir.

Peygamber Efendimiz (asm)'in; 

 "Çok kuvvetli pehlivan, birçok güreşçileri yere serip gâlib olan değildir. Asıl kuvvetli pehlivan, öfkelendiği sırada nefsine mâlik (ve irâdesine hâkim) olan kimsedir."(2)

 mealindeki ifadesinde, insanoğlu için öfke, şehvet ve kibir gibi şeylerin  ne kadar tehlikeli olduğunu anlıyoruz. "Gururuma yediremedim". deyip cinayet işleyenlerin sayısı az değildir.

Dipnotlar:

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Sekizinci Lem'a, Yirmi Yedinci Nükte.
(2) bk. Sahih-i Buhari Muhtasarı, XII/148, Hadis Nu. 1999.