Bid'anın tarifini bilsek de nelerin bid'a olduğuna dair tereddütlerimiz oluyor. Üstad, kebairler içinde bid'alara kalben taraftar olmayı da sayıyor. Bid'alara örnek verir misiniz?


Kur’ân ve Sünnet’te yer alan herhangi bir emir ve yasağa muhalif olan her türlü fiil, uygulama ve icat bid’attır.

En büyük bid'a Ehl-i sünnet prensiplerine muhalefet ederek sünnete zıt bir çığır açmaktır ki, İslâm tarihindeki birçok itikadi mezhepler bu sınıfa girerler. Mutezile, Cebriye, Mürcie, Şia gibi fırkalar buna misal olarak verilebilir.

 "Bize Kur’ân yeter, sünnet ve icma bize gerekmez." diyenler de bu kapsama girerler.

Son olarak Risale-i Nur'dan bir paragraf ile bidat ve tehlikesine işaret edelim:

"Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ferman etmiş: كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِى النَّارِ  Yani,  اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ  sırrıyla, kavaid-i Şeriat-ı Garrâ ve desâtir-i Sünnet-i Seniyye tamam ve kemâlini bulduktan sonra, yeni icadlarla o düsturları beğenmemek veyahut -hâşâ ve kellâ- nâkıs görmek hissini veren bid’aları icad etmek dalâlettir, ateştir."(1)

(1) bk. Lem'alar, On Birinci Lem'a, Altıncı Nükte.