"Nihayet kemalde bir cemal ve nihayet cemalde bir kemal..." ifadesini açıklar mısınız?


Kemal; kusursuz ve mükemmel anlamlarına gelir. Bir de bu kemal sonsuz olunca, sonsuz mükemmellik ve kusursuzluk, elbette sonsuz güzellik içinde olacaktır. Yani; sonsuz bir mükemmellik, sonsuz bir güzellik anlamına gelir.

Sonsuz bir güzellik de; ancak sonsuz bir mükemmellik ile mümkündür. O halde sonsuz cemal; ancak sonsuz kemal ile olur. Cemal ve kemal kavramları, birbirilerini tamamlayan iki kavramdır. Birisi diğerini iktiza ediyor.

Mesela; kusurlu bir şey nihayetsiz güzel olamaz, çirkin bir şey de nihayetsiz mükemmellikte olamaz. Bu yüzden cemal kemali, kemal de cemali ister.