Üstadımızın Dördüncü Lem'a'nın Dördüncü Nüktesi'nde Şialara karşı verdiği cevapta, Hz.Ali'nin hilafette zahiren başarılı olamadığı manası anlaşılmaktadır. Üstadımızın bu cümlede neyi kastettiğini izah eder misiniz?


Burada Hazreti Ali (r.a)’in hilafete liyakatından çok, hilafet dönemlerindeki yapılan hizmetler baz alınıyor. Üç halifeninin döneminde yapılan hizmetler, Hz. Ali (ra)’in döneminde yapılan hizmetlerden üstün olduğu için, umumi fazilet ve üstünlük üç halifeye geçiyor. Yoksa Hz. Ali (ra) hilafete liyakatsızlığı anlamı çıkmaz.

Üstad, başka bir ibarede Hz. Ali (r.a)’in döneminde olan olaylara; "ancak Hz. Ali gibi sağlam ve kahraman bir karakter mukavemet edebilir" diyerek, onu övüp yüceltmesi meselemizi teyit ediyor.