Beşinci Söz'de; "Namaz kılmak ve büyük günahları işlememek" ifadesindeki "büyük günahlar" yedi büyük günah mı?


Burada "yedi büyük günah" ifadesi belirtilmediğine göre, bütün büyük günahları anlamak daha mâkul olur.  Zira, yedi büyük günahın dışında pek çok büyük günah vardır.  

Üstad Hazretleri kebâiri, yani yedi büyük günahı şu şekilde izah ediyor:

"Hem mektubunuzda yedi kebâiri soruyorsunuz. Kebâir çoktur; fakat ekberü'l-kebâir ve mûbikat-ı seb'a tâbir edilen günahlar yedidir: Katl, zina, şarap, ukuk-u vâlideyn (yani kat-ı sıla-i rahim), kumar, yalancı şehadetlik, dine zarar verecek bid'alara taraftar olmaktır."   Barla Lâhikası, (259. Mektup)

Üstadımızın “Bu zamanda farzları yapan ve kebairi terk eden kurtulur”, tespiti, bu dehşetli zamanın şartlarına tam uygun bir tespittir. Yedi büyük günahı işlemeyip, farzları yerine getiren kişi, inşallah imanını muhafaza etmiş olur.  

Bir ayette mealen şöyle  buyrulur:

Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız.” Nisa Sûresi, 31