"O iki asker, o muarrif adamın sözünü dinledikten sonra, şu bahtiyar nefer sağa gider. Bir batman ağırlığı omuzuna ve beline yükler. Fakat kalbi ve ruhu, binler batman minnetlerden ve korkulardan kurtulur." Bu cümleleri açıklar mısınız?


Allah’a iman ve tevekkül etmek bir insanda ne kadar inkişaf ederse, dünyanın sıkıntı ve elemlerinden de o kadar emin ve selametli olur. Zira imanda tevekkül manası hükmediyor. Yani her şeyin tedbir ve dizgini Allah’ın elinde olduğuna göre, zarar ve menfaat de O’nun elindedir. Allah bir insana  bir menfaati takdir etti ise, buna da kimse mani olamaz. İşte bu inanç ve teslimiyet insanı kâinat ve içindekilerin zararlı evhamından emin kılıyor.

Sağa giden askerin omzuna aldığı bir batman ağırlıktan maksat, dünyadaki işlediğimiz ibadetlerin maddi ve zahiri yükleridir. Mesela, sabahın uyku mahmurluğunda kalkıp soğuk su ile abdest almak ve namaz kılmakta nefse bazı ağırlıklar olabilir. Lakin o namazın ebed yolculuğundaki dostluğu ve yardımı düşünüldüğünde, o meşakkatin bir hiç olduğu anlaşılır.