Üstadımızın, Mevdudi ve Seyyid Kutub'a bakışı nasıldı? Bizim bu zatlara bakışımız nasıl olmalı?


Üstad ve Risale-i Nur mesleği, bir meseleyi değerlendirmeye tabi tutarken, toptancı bir  yaklaşımla değil, analitik bir yaklaşımla değerlendirir. Yani doğruyu alır, yanlışı reddeder, zira bazen olur ki; doğru, yanlış adamın elinde, yanlış da doğru adamın elinde olabilir.

Üstad bu manayı şu şekilde izah ediyor:

"Her bâtıl bir mesleğin herbir ciheti bâtıl olmak lâzım olmadığı gibi, herbir hak mesleğin dahi herbir ciheti hak olmak lâzım değildir."(1)

Mesela Üstad, Avrupa ikidir der, biri hakiki İsevilikten ilham alarak insanlığın hizmetine çalışan müspet Avrupa, diğeri maddi felsefenin dalaletinde boğulmuş insanlığı günah ve zulme teşvik eden menfi Avrupa'dır. Onun için Avrupa’nın her şeyine karşı değildir. Avrupa müktesebatlarının hayırlı ve müspet tarafını almakta bir sakınca yoktur.

Seyyid Kutup ve Mevdudi hakkında Risalelerde herhangi bir tahlil yapılmamıştır. Yukarıdaki tespitler ışığında şahıs ve olaylara bakmamız halinde, hata yapma ihtimalimiz azalır diye düşünüyoruz.

(1) bk. Mektubat, Yirmi Sekizinci Mektup Altıncı Risale