Risale-i Nurları aileme nasıl tanıtabilirim, başka eserlerle karşılaştırma yapmak ne kadar doğru?


Risale-i Nurların  iki türlü tanıtım tarzı  vardır:

Birincisi; Risale-i Nurların muhtevasını, tesirini, hakikatlerini tanıtmadan, karşı tarafa idrak ettirecek mücadele ve meşakkati göstermeden, direkt olarak şeklini ve ismini tanıtmaktır ki; bu tarz yanlış ve eksik bir tarzdır. Çoğu zaman kişilerin itiraz ve tepkisi ile karşılaşırız. Özellikle de bu kişi ya da kişiler, belli bir meşrep sahibi ise, bu daha sert ve itici olabilir.

İkincisi; öncelikle Risale-i Nurların muhtevasını, hakikatlerini, tesirini karşı tarafa hissettirecek dersler ve uğraşılar ile zihin ve kalbinde etki uyandırmak gerekir. Yani, isim ve resimden önce, içerik sunulmalıdır. Muhatabın hissiyatını, konumunu, fikirlerini, meşrebini dikkate almadan, Risale-i Nurları gelişigüzel anlatmak ve propaganda mantığı ile sunmak yanlış bir tavırdır. Faydadan çok zarar verebilir.

Diğer bir husus; bizim vazifemiz iman hakikatlerini muhtaç gönüllere ulaştırmak olmalıdır; yoksa İslam’ın şanlı tarihine mal olmuş isim ve eserleri, Risale-i Nurlar ile mukayese edip, rekabet damarlarını uyandırmak ve Üstadı eski müceddidler ile karşı karşıya getirmek, mesleğimize uygun bir davranış değildir.

Şayet biz Risale-i Nurlara tam vâkıf değilsek, vâkıf olan ağabeylere ya da mekânlara yönlendirebiliriz.