Hakîm isminden başka, hangi esma tezahür isteyip, müsebbebe sebepler konulmuş?


Bir binanın temelinden çatısına kadar, her merhalesi nasıl ustanın maharet ve sıfatlarını gösteriyor ise; kainatta da bütün sanatlar ve eserler, Allah’ın isim ve sıfatlarını gösterir bir bina hükmündedir. Bu sanat ve eserlerin herbir sebep perdesinde bir isim sahneleniyor.

Bir isim icraata başladığı zaman, diğer isimler de gereğini yapmak için, tabiri caiz ise; sıraya girip tecelli ve icraatlara başlıyorlar.

Mesela; elma Rezzak isminin gereği olarak gönderilirken, Hakîm ismi elmaya müdahale edip binbir fayda ve hikmet takıyor, yine Müzeyyin ismi devreye girip o fayda ve hikmetlerin üstüne zinet ve estetik takarak iştah açıcı bir şekle sokuyor.

Bu isimler tecelli ederken, elbette bir sebep tahtında tecelli ediyor. Yani elmanın estetik ve hoşluğu elbette maddi bir sebebin vasıtası ile oluyor. Rezzak isminin ağaç vasıtası ile elmayı göndermesi gibi, Hakîm ismi de bazı maddi sebepler ile fayda ve hikmetleri takıyor vs...