Nur talebeleri neden başka kitap okumuyor; Üstad'ın hayatını çok iyi bilmelerine rağmen Peygamberimiz'in hayatını bilmiyorlar?


Peygamber Efendimiz (asv)'in şahsiyetinin iki cephesi var, birisi; tarihi, diğeri ise; manevidir. Tarihi şahsiyeti, manevi şahsiyetinin bir kabuğu, bir cildi hükmündedir. Asırlarca bu tarihi şahsiyeti kitaplarda muhafaza edilmiş ve az çok her insan bu şahsiyeti noktasından bir malumata sahip olmuştur. Ama manevi cephesi, tarihi cephesi gibi herkes tarafından tam idrak edildiği söylenemez. Özellikle de bu maddeci asırda, bu manevi cephesinin insanlara ders verilmesi bir zaruret haline gelmiştir.

Nur talebeleri bu zarureti tam hissedip gördükleri için, bütün mesailerini bu noktaya sarf ediyorlar. Risale-i Nurlar, Peygamber Efendimiz (asv)'in manevi şahsiyetini ve hakiki makamını hakkı ile izah ve tarif ettiği için, başka eserlere ya da siyer kitaplarına ihtiyaç hissetmiyorlar.

Nur talebeleri içinde, kendisini diğer sahalarda da yetiştirenler vardır, doğrusu ve güzel olanı da budur. Bu gibi durumlarda genelleme yapmak yerine, bazı şahısların kusurları nazarı ile bakmak daha isabetli olur. Tahkik ehli bir Nur talebesinin, hem Risale-i Nurlar noktasından, hem de zaruret olan diğer ilimler noktasından kendisini yetiştirmesi zaruridir. Şayet yetiştirmiyor ise bu onun şahsi bir kusurudur.