"Biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik. Hepsi de onu yüklenmekten kaçındı ve ondan korktu. İnsan ise onu yüklendi." Emaneti isteyerek mi yüklendik?


Allah’ın emaneti bize teklif etmesi Allah’ın mülkündeki bir tasarrufudur. Bu sebeple insanın, “Allah neden böyle bir tasarrufta bulundu?” diye itiraza hakkı yoktur. Zira mülk Allah’ındır, dilediği gibi tasarruf eder.

"Biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik. Hepsi de onu yüklenmekten kaçındı ve ondan korktu. İnsan ise onu yüklendi. Gerçekten insan çok zalim, çok cahildir.” (Ahzâb Suresi, 33/72)

Ayetteki emanet: Farzlar, mükellefiyetler, Allah’a itaat, akıl ve düşünme kabiliyeti olarak tefsir edilmiştir. İnsan bu emaneti yerine getirmek hususunda bir imtihana tabi tutulmuştur. Bunun sonucu ise ya ebedî bir saadet, yahut sonsuz bir azaptır.