Niçin bazı meseleler Osmanlıca teksir risalelerinde dercolunmuş, fakat Türkçe yeni harflerle yazıda dercolunmamış?


Bu gibi risaleler mahrem olduğu için, umumun nazarına verilmiyor. Toplum, İslam'dan uzaklaşıp farklı noktalara sevk edildiği için, insanları yeniden iman ve ibadete yöneltmek ve tekrar İslam’a yakınlaştırmak, birinci mesele haline gelmiştir. Halbuki  bu gibi meseleler; iman ve ibadetten çok, İslam dünyasının siyasi ve içtimai noktalarına bakıyor.

İslam toplumları, bu siyasi ve içtimai konulara muhatap olacak seviyeye gelmeden, bu meseleleri nazara vermek faydadan çok, zarar verebilir. Üstad bu kaygıdan dolayı, bu meseleleri haslara mahsus olmak için mahrem tutmuştur. Ama ileride toplum tekemmül eder muhatap seviyesine ulaşırsa, o zaman bu harika risaleler nazarlara sunulabilir.