Nur talebesi olmak için ne yapmak lazım; ne kadar ders okumalı, nasıl hizmet yapmalı, nasıl vird çekmeli?


Üstad Risale-i Nur'da talebe olmanın şartlarını ve özelliklerini beyan etmiştir. Bu şartları üzerinde gösteren herkes Nur Talebesidir.

Bu şartları Üstad şöyle beyan etmiş;

"Talebeliğin hâssası şudur ki: Yazılan Sözlere kendi malı gibi sahip olmalıdır. Kendisi telif etmiş ve yazmış nazarıyla bakıp neşrine ve ehil olanlara iblâğına çalışmaktır."(1)

Bunun yanında beş vakit namazı kılmak ve ardından tesbihatı yapmak ve büyük günahları işlememek, talebeliğin zaruri şartlardır. Bu şartları yaparsak inşallah Nur talebesi vasfını kazanırız.

Risale-i Nurlara talebe olmanın şartları içinde özel bir zikir ve vird programı yoktur. Ama şahsi olarak okunup yapılır ise, nur üstüne nur olur.

(1) bk. Barla Lahilası, (252. Mektup)  ve  Mektubat, Yirmi Altıncı Mektup Dördüncü Mebhas Onuncu Mesele.