"Helal dairesi geniştir, keyfe kafi gelir..." Örneğin maç izlemek, film izlemek vb. faaliyetlere bazı cemaatler talebeleri haram ortamdan korumak için kontrollü bir şekilde bunlara müsade ediyorlar. Bunun hizmette yeri var mıdır?


İnsanın fıtratında, eğlenmek ve lezzetleri takip etmek meyli vardır. Bunların yok sayılması veya inkâr edilmesi mümkün değildir. Yalnız bu fıtri meyli, hak ve helal dairede tatmin etmek; hem mümkündür, hem de caridir. Öyle ise fıtri meyilleri inkâr ve yok saymak yerine, helal ve meşru dairede tatmin etmek; en fıtri ve müspet bir tavırdır.

Gençlerin haram yollara gitmemesi için, meşru ve helal eğlencelerin organize ve tanzim edilmesi, gayet yerinde ve güzel bir metottur. Şayet bu yapılmaz ise; gençler haram dairelere meyledebilirler. Zira gençlikte hissiyatlar baskın ve coşkun olduğu için, kırk elli yaşındaki bir insan gibi kamil ve olumlu düşünemeyebilir. Bu gerçekleri değerlendirmeden, gençlerden yaşlı ve olgun bir insan tavrı beklentisine girmek, doğru ve gerçekçi bir yaklaşım değildir.

Mesela; Üstad Hazretlerini şu ifadeleri maksada işaret ediyor:

"Evet beşer, hakikate muhtaç olduğu gibi, bazı keyifli hevesata da ihtiyacı var. Fakat bu keyifli hevesat, beşte birisi olmalı. Yoksa havanın sırr-ı hikmetine münafi olur. Hem beşerin tembelliğine ve sefahetine ve lüzumlu vazifelerinin noksan bırakılmasına sebebiyet verip beşere büyük bir nimet iken, büyük bir nikmet olur, beşere lâzım olan sa'ye şevki kırar."(1)

Gençleri eğlendirmek yönünde dikkat edilmesi gereken husus; haramların olmamasıdır. Bunun dışında meşru ve helal olan organizelerin, ister İslam noktasından olsun, ister hizmet noktasından olsun bir sakıncası yoktur.

(1) bk. Emirdağ Lahikası-II, (64. Mektup)

İlave bilgi için tıklayınız:

Keyifli Hevesat Tabirinden Kastedilen Manalar Neler Olabilir?..