RİKKAT


Acıma, incelik, yufka yüreklilik. Yumuşaklık.

Hassas kalpli olmak.

Başkalarının uğradıkları elem ve kederden üzüntü duymak, onlara iyilik etmek ve imdada koşmak.