Ahirette sebeplerin mevcudiyeti hakkında bilgi verir misiniz?


"Evet, dünya dârülhikmet ve âhiret darülkudret olduğundan, dünyada Hakîm, Mürettib, Müdebbir, Mürebbî gibi çok isimlerin iktizasıyla, dünyada icad-ı eşya bir derece tedrici ve zamanla olması, hikmet-i Rabbâniyenin muktezasıyla olmuş. Âhirette ise, hikmetten ziyade kudret ve rahmetin tezahürleri için, maddeye ve müddete ve zamana ve beklemeye ihtiyaç bırakmadan, birden eşya inşa ediliyor. Burada bir günde ve bir senede yapılan işler, âhirette bir anda ve bir lemhada inşasına işareten, Kur'ân-ı Mucizü'l-Beyan وَمَاۤ اَمْرُ السَّاعَةِ إِلاَّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ أَقْرَبُ  ferman eder."(1)

Üstad Hazretlerin yukarıda da ifade ettiği gibi, dünya hikmet ve imtihan yeri olduğu için sebepler hükmediyor. Ahiret hayatında ise; bu hikmet ve imtihan gerekçeleri ortadan kalkacağı için, sebepler değil bizzat kudret hükmedecektir. Yani; Allah’ın kudreti her şeyi sebepsiz olarak birden ve ani olarak yaratacaktır. Mesela; bir elma yemek için uzun müddet beklemek olmayacak, elma aniden kızarıp aniden bitecektir. Dünyadaki gibi kış ve yaz mevsimlerini beklemek olmayacak.

(1) bk. Sözler, Onuncu Söz, Zeylin Üçüncü Parçası.