Ahirete inandığı halde sefahetle hayat sürenlerin, kabirde hapsi münferid bir hal yaşayacakları söyleniyor. Hapsi münferid ne demektir?


Hapsi münferid; tek kişilik ceza yeri demektir. Bugünki tabirle; hücre hapsi demektir. Yani insanın kabir zindanında tek başına, her şeyden soyutlanmış ve izole edilmiş bir şekilde azap ve hapis cezası çekmesi anlamındadır. Allah, inandığı halde, inandığı gibi yaşamayanlara bu cezayı takdir etmiştir.

İnsanın soyutlanıp izole edilmesi, ceza içinde ayrı bir cezadır. Mesela; hapishane bir ceza yeridir; ama insanlarla koğuşta kalmayıp, tek kişilik bir hücrede kalmak ceza içinde bir cezadır. Demek kabir aleminde böyle ceza çekecek insanlar da olacaktır.