Kıyametin Kopmasında Hikmet mi Esas, Kudret mi?


Kıyamet, kainatın sekeratıdır. Elli altmış sene yaşayan bir insanın sekeratı bir kaç saat veya bazen bir kaç gün sürüyorsa, milyar sene yaşayan kainatın ömrünün elbette uzun olacağı anlaşılmaktadır. Bir anda olup bitmeyecektir, seneleri alacaktır diye anlıyoruz.

Dokuzuncu Söz'de, akşam vakti için; "Dünyanın kıyamet ibtidasındaki harabiyetini ihtar eder." ifadesi ile yatsı naması için de "Hem bu bu darı imtihan olan dünyanın bütün bütün kapanmasını ihtar ile,.."(1) diye devam eden cümlelerden, akşam ile yatsı arasında kıyametin devam edeceğini anlıyoruz.

İkindi ile akşam arası Efendimiz (asv)'in ümmetinin ömrü ise, akşam ile yatsı arasındaki zaman neye tekabül edeceği az çok ortaya çıkmaktadır. Bir kaç asır şeklinde anlamak için bir engel olmadığını düşünüyoruz.

(1) bk. Sözler, Dokuzuncu Söz.