"Elbette kesafetli topraktan ... kesretli olarak vardır..” Bu paragrafta kesafetli topraktan letafetli hayatın, küduretli sudan ise nuraniyyetli zevilidrakin yaratıldığı ifade ediliyor. Yaratılanlar ile nispet edilenlerin hikmetini anlatır mısınız?..


"Elbette kesafetli topraktan ve küdûretli sudan mütemadiyen letâfetli hayatı ve nuraniyyetli zevil-idrâki halkeden Hâlık'ın, elbette ruha ve hayata münâsib şu nur denizinden ve hattâ zulmet bahrinden bir kısım zîşuur mahlukları vardır. Hem çok kesretli olarak vardır..”

Bu paragrafta kesafetli topraktan letafetli hayatın, küduretli sudan ise nuraniyyetli zevilidrakin yaratıldığı ifade ediliyor. Yaratılanlar ile nispet edilenlerin hikmetini anlatır mısınız?

Ayrıca zulmet bahrinden, zişuur mahlûkatın yaratılması ne anlama gelmektedir?

Burada su ve toprağın katı maddeler olmalarına rağmen onlardan latif hayatın yaratılmış olması örnek verilerek, nurdan ve zulmetten de mahlukların yaratılabileceği ifade ediliyor. Zira, bunlar suya ve toprağa göre daha latif olmakla, hayata menşe olmaya daha liyakatlı gibi görünüyorlar.

Meleklerin nurdan yaratıldığı biliniyor. Zulmetten ne gibi varlıklar yaratıldığın bilmiyoruz. Ama yaratılmaları mümkündür, hükmünü bütün ruhumuzla tasdik ediyoruz.

Bizim bildiğimiz kadarıyla, ruhaniyat üçe ayrılıyor: Cinler, melekler ve bir de vefat etmiş olan insanların ve hayvanların ruhları. Cinler ateşten, insanlar ve hayvanlar topraktan, melekler ise nurdan yaratılmışlardır. Bilemediğimiz bir dördüncü grup da karanlıktan yaratılmış olabilir.