Üstad'ın Türklerle ilgili; “İslam bayraktarlığını yapmışlar”, demesi, en has talebelerinin Türkler olması nedeniyle Türkleri çok övmesi, biraz abartılı değil midir


Üstad Hazretleri o sözleri, kendisini Kürt milliyetçiliği yapmakla suçlayan dinsiz ırkçılara karşı söylüyor. Yani makam gereği öyle bir ifade kullanıyor. Yoksa ırkçı bir gayret ile ya da bir milletin bir millete üstünlüğü anlamında söylemiyor.

Türk milletinin şeref ve haysiyeti ırkından değil, iman ve Kur’an’a olan hizmetinden dolayıdır. Dolayısı ile şerefi bahşeden İslam dinidir. Kim İslam dinine hizmet ederse, o şeref ve haysiyet ile vasıflanır. Bunun ırkı, dili, örfü olmaz. Mesela; günün birinde Alman milleti İslam’ı kucaklar ve onun yayılması için çabalarsa, o zaman şerefli ve haysiyetli Alman milleti olur.

Bir de şu hakikat hep göz ardı ediliyor; Türk milleti ile Kürt milleti etle tırnak olmuş iki şerefli millettir. Geçmişte yapılan bütün iman ve Kur’an hizmetinde, Kürt milletinin de payı vardır. Yani "Türk milleti" tabirinde, Kürt milleti zımni olarak vardır. Türk milleti daha çok olduğu için o isimle anılıyor. Yoksa bir etnik kimliğin ön plana çıkarılması değildir.

Şayet bir kişi sırf iman hizmetinden dolayı övülen Türklere ya da Kürtlere karşı kalbinde menfi bir şey uyanıyorsa, -Allah muhafaza- ırkçılık hastalığına yakalandığını gösterir. Bu da iman ve ihlas ile bağdaşmaz. Üstad'ın burada Türkleri övmesi iman gayretidendir, yoksa ırkçı bir gayretten dolayı değildir.