"Pederinin malından hakkı iki sülüs iken, o haktan kısmen mahrumiyete kader-i İlahî neden müsaade etti?" sorusuna verilen cevapta, mirasdan, kızların medeni hukuka göre alması mı tavsiye ediliyor?


Üstad Hazretlerinin bu değerlendirmesi fıkhi bir değerlendirme değil, kader noktasından bir değerlendirmedir. Yani "Allah neden bu duruma müsaade etti?" sorusuna, kader cihetinden verilen bir cevaptır. Yoksa şeriatın miras ile ilgili bu hükmü lağvedildi, yerine bu hüküm geldi, şeklinde fıkhi bir hüküm bildirilmiyor. "Beşerin zalim eli" ifadesi, Üstad Hazretlerinin bu hükmü beğenmediğini açık bir dil ile ifade etmektedir.

Allah öyle adil ve şefkatli ki, beşerin bu haksız ve zulümlü işinde bile bir rahmet ve güzellik yaratabiliyor.

Halihazırdaki medeni uygulama şeriata uygun olmadığı için, bir hak zayiatı söz konusudur. Şayet taraflar dindar kimseler ise, bu hak zayiatını kendi aralarında dine uygun bir şekilde taksim ederek uyarlamaları gerekir.