Üstad'ın HÜR ADAM filmine ilgi az olursa, bununla ilgili duygumuz ne olmalıdır? Ben şahsen çok üzülürüm. Böyle bir durumda nasıl hareket etmeliyiz, nasıl düşünmeliyiz?


"İ'lem ey din âlimi! "Ücretim az, ilmime rağbet yok" diye mahzun olma. Çünkü mükâfât-ı dünyeviye ihtiyaca bakar, kıymet-i zâtiyeye bakmaz. Meziyet-i zâtiye ise mükâfat-ı uhreviyeye nâzırdır. Öyleyse, zâtî olan meziyetini mükâfât-ı uhreviyeye sakla, birkaç kuruşluk dünya metâına satma."(1)

Bunu şöyle de okumak mümkündür:

"Ey sinema vesilesi ile Risale-i Nurlara hizmet eden kardeşim; filmime rağbet yok diye mahzun olma. Çünkü dünyadaki mükafat ihtiyaca bakar ve ona göre verilir. Bu sizin eseriniz hakiki kıymetine bakmaz. Hakiki kıymet ve ücret ise ahirette verilecektir."

İnsanların farklı sebeplerden dolayı bu filme teveccüh etmemesini, kendimize dert etmemeliyiz. Bu film inşallah güzel ve büyük bir hayra kapı açmıştır. Belki istenilen netice şimdi olmasa bile, ileride daha güzel ve daha büyük olarak dönecektir.

(1) bk. Mesnevî-i Nuriye, Hubâb