"O harap olan binalar, birden burada yapıldı. Adeta bu hâli bir çöl, bir medenî şehir oldu; bak, sinema perdeleri gibi her saat başka bir âlem gösterir, başka bir şekil alır." Bu ifadeleri izah edip, bina ve sinema perdelerini biraz açar mısınız?


"Gel, bugün nevrûz-u sultanîdir. Bir tebeddülât olacak; acip işler çıkacak. Şu baharın şu güzel gününde, şu güzel çiçekli olan şu yeşil sahrâya gidip bir seyran ederiz. İşte, bak, ahali de bu tarafa geliyorlar. Bak, bir sihir var: O binalar birden harap oldular. Başka bir şekil aldı. Bak, bir mucize var: O harap olan binalar, birden burada yapıldı. Adeta bu hâli bir çöl, bir medenî şehir oldu; bak, sinema perdeleri gibi her saat başka bir âlem gösterir, başka bir şekil alır."

"Buna dikkat et ki, o kadar karışık, sür'atli, kesretli, hakikî perdeler içinde ne kadar mükemmel bir intizam vardır ki, herşey yerli yerine konuluyor. Hayalî sinema perdeleri dahi bunun kadar muntazam olamaz. Milyonlar mahir sihirbazlar dahi bu san'atları yapamazlar. Demek, bize görünmeyen o padişahın çok büyük mucizeleri vardır."(1)

Bu temsilde ifade edilen husus, kainatın bir yazar bozar tahtası gibi Allah tarafından sürekli değiştirilip bir halden başka bir hale dönüştürülmesine kinayedir. Evet, kış mevsiminde adeta bütün bitki ve hayvanlar öldürülüyor, bahar mevsiminde yeniden diriltilip şenlendiriliyor. Her mevsim bir sinema perdesi gibi farklı nimetleri ve manzaraları izhar ve ilan ediyorlar. Allah, kainatın her noktasını ve her köşesini sürekli tahrik edip tebdil ediyor. Bir cihetle kainat ve içindeki eşyalar, Allah’ın kudret  elinde oyuncak bir hamur gibi sürekli şekilleniyor ve değişiyor. Bir nesli götürüyor, başka bir nesli getiriyor. Bir mevsimde her şeyi öldürüyor, diğer bir mevsimde her şeyi yeniden ihya ediyor.

Bütün bunlar gösteriyor ki, onun kudreti öyle bir azamettedir ki  insanoğlunu öldürüp ikinci defa  diriltmesi onun kudretinde çok sıradan ve basit bir olaydır. Öyle ise "Acaba ikinci haşir ve öldükten sonra dirilme  olacak mı?" diye bir endişeye ve evhama kapılmaya  mahal yoktur. Onun yaptıkları ortada iken daha kolay olan ikinci dirilişi  yapamaması mümkün değildir, denilerek haşirin, yani öldükten sonra dirilişin ne kadar makul ve mümkün olduğu ispat ediliyor.

(1) bk. Sözler, Onuncu Söz, Onuncu Suret