Divan-ı Harb-i Örfi'de Geçen Hurşit Paşa, Kimdir?


Âliye Divan-ı Harb-i Örfi, I. Dünya Savaşı sonrası İstanbul'da kurulan savaş mahkemeleridir. Şimdiki Savaş Suçları Mahkemesi'ne benzemektedir. Hurşid Paşa da bu mahkemelerin başkanı ve reisidir.

Bediüzzaman, 31 Mart hadisesi nedeniyle 1909 tarihinde kurulan askeri mahkemede, şimdiki İstanbul Üniversitesi'nin ana binasında, şeriat istediği gerekçesiyle idam talebiyle yargılanmış, burada dünya hukuk tarihine geçmesi gereken çok harika bir savunma yapmıştır. Bu sıkıyönetim mahkemesinde yapmış olduğu müdafaa daha sonra ”İki Mekteb-i Musibetin Şehadetnamesi veyahut Divan-ı Harbi Örfi” adıyla yayınlanmıştır.

Bediüzzaman, 31 mart (1909) vak’asından sonra çıkarıldığı asker-î mahkemede Divan-ı Harb-i Örfî reisi Hurşid Paşa’nın:

"Sen de şeriat istemişsin, sualine cevaben:"

" Şeriatın bir meselesine bin ruhumu feda etmeye hazırım..." beyanları ve yaptığı meşhûr “Divan-ı Harb-i Örfî” adlı müdâafası ile mahkemede berâat ettmiştir...