"Şeyheyn zamanı" ve "Cemel Vakası" hakkında bilgi verir misiniz?


Şeyheyn tabiri; Hz. Ebu Bekir (ra) ve Hz. Ömer (ra)’in dönemine deniyor. Bu dönemde İslam alemi en kuvvetli ve parlak dönemini yaşıyor. İslam dininin siyasal ve içtimai açıdan kökleşip müesseseleştiği bir dönemdir. Bu nedenle diğer iki Raşit halife olan Hz. Osman (ra) ve  Hz. Ali (ra)’in döneminden daha faziletli, daha sevaplı bir dönemdir. Burada az bir amel öbür zamandaki çok amele bedeldir. Bunun en büyük sırrı dönem olarak Hz. Peygamber (asv) ve onun risaletine en yakın bir dönem olmasıdır. Bu dönemde İslam kurumsallaşıp kökleşirken, diğer dönemde daha ziyade ihtilaf ve ifsat ile uğraşılmıştır. Bu tabi ki Hz. Osman ve Hz. Ali (ra)‘in şahsından kaynaklanan bir durum değil, toplumsal yapının bozulmaya başlamasından kaynaklanan bir durumdur.

Cemel Vakası, Hz. Ali (ra) ile Hz. Ayşe (r.anha) arasındaki bir içtihat savaşıdır. Hz. Osman (ra)’ı  şehit edenlerin cezalandırılması hususunda, Hz. Ali (ra) adelet-i mahzayı esas alırken, muhalifleri olan Hz. Ayşe, Hz. Zübeyir ve Hz. Talha (ra) adelat-i izafiyeyi esas almışlardır. Aralarındaki bu içtihat farklılığına siyasi fesat girince savaş kaçınılmaz hale gelmiştir.

Adalet-i Mahza: Toplum için fert feda edilemez. Bir gemide dokuz cani bir masum olsa o gemi batırılamaz görüşünü savunuyor ki; bu aynı zamanda Kur’an’ın adalet anlayışıdır.

Adalet-i İzafiye: Toplumun selameti için ferdin hakkı feda edilebilir anlayışıdır. Bu görüşe göre dokuz caninin cezalandırılması için bir masum feda edilebilir. Yalnız bu anlayış ancak adalet-i mahzanın uygulanmasının mümkün olmadığı yerde geçerlidir.

Hz. Osman (ra)’ı şehit eden güruh içinde, masumlarında bulunmasından dolayı halife olarak İmam Ali (ra) kısas tatbik edemiyor. Adalet-i mahzaya uygun olmadığını savunuyor. Muhalifler ise; adalet-i mahza ancak şeyheyn zamanında mümkündü, şimdi tatbiki kabil değil bu, sebeple toplumun sükuneti için o güruhu cezalandırmak gerekir fikrini savunuyorlar. Yani aralarında böyle hukuki bir içtihat ihtilafı bulunuyor. Bu ihtilafın içine bazı münafık ve Yahudiler de fesat sokunca, içtihat savaşa dönüşüyor. Cemel savaşında her iki taraf da makbul olmasından dolayı, onlar hakkında ileri geri konuşmak doğru değildir. Ehlisünnet alimleri her iki tarafta ölenleri de ehli cennet kabul etmişlerdir.

Daha geniş bilgi için tıklayınız:

 Cemel Vakası