Block title
Block content

"Nübüvvet, gayet ağır ve büyük bir mükellefiyettir. Melekât-ı akliye ve istidadat-ı kalbiyenin inkişafı ve tekemmülü ile o ağır mükellefiyet tahammül edilir. O tekemmülün zamanı ise kırk yaşıdır." Diğer peygamberler de kırk yaşında mı peygamber olmuşlar?

 
Soru Detayı:

Hz. İsa'nın otuz üç yaşında uruç ettiği söylenir?..

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Diğer peygamberlerin nübüvvet yaşı hakkında tam bir malumata sahip değiliz. Lakin Hazreti İsa (as)’in nübüvvet yaşı, babasız doğması gibi bir istisnadır; bu tarz istisnaların olması genel kaideyi bozmaz.

Ayrıca Peygamber Efendimiz (asm)'in döneminde, insanlığın kemal yaşı kırk olmuş olsa da diğer dönemlerde bu yaş altmış, yetmiş hatta yüz, iki yüz de olabilir. Zira geriye doğru gittikçe yaşam uzuyor, kemal yaşı da ona oranla yükseliyor olabilir. Bizim dönemde kırk olan kemal yaş o dönemlerde farklılaşabilir.

Kur'an'da bu husus şu şekilde ifade edilmekte:

“Andolsun, biz Nûh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik. O da dokuz yüz elli yıl onların arasında kaldı. Neticede onlar zulümlerini sürdürürlerken tûfan kendilerini yakalayıverdi.”(Ankebut, 29/14)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...