"Nübüvvet" ve "risalet" kavramları arasındaki fark nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Nübüvvet: Peygamberlik, nebi olmak, nebilik. Allah'ın (C.C.) emriyle vazifeli olarak insanları doğru yola çağırmak anlamlarına geliyor.

Risalet: Kelime olarak birisini bir vazife ile bir yere göndermek anlamına geliyor. Terim olarak ise peygamberlik, büyük kitapla gelen peygamber anlamına geliyor.

Her iki kelime de Peygamber Efendimiz (asm)'in resul ve elçi olmasına bakıyor ve o manaları ifade ediyor.

Nebi, “Allah Teala’dan aldığı vahyi halka tebliğ için gönderilen insandır.”

Resul ise, “Hükümlerini tebliğ için Allah Teala tarafından halka gönderilen insandır.”

Genellikle resullerin yeni bir şeriat ve yeni bir ilahi kitap getirdikleri, nebilerin ise zamanlarında geçerli olan şeriatın çerçevesi içinde Allah Teala’dan vahiy aldıkları kabul edilir. (bk. Et-Teftazani, Şerhu’l-Makasıd, İst. 1305. II, 173; S. Şerif Cürcani, et-Tarifat, Kahire, 1938, s. 98, 214; er-Ragib, el-Müfredat, Kahire, 1961, s. 53, 195, 482).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

şeref askar

başka bir deyişle nübüvvet bir makamdır , bir mertebedir. Risalet ise bir vazife ve görevdir diyebiliriz sanki.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...