"Nübüvvetin bir dirhem kadar cilvesi, bir batman kadar velâyetin cilvesine müreccahtır."cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Yüz gram altın tonlarca demirden nasıl kıymetli ve pahalı ise, peygamberliğin bir an Allah’a yakınlığı ya da azıcık ameli velayetin çok anlarından çok amellerinden çok daha kıymetli çok daha sevaplıdır.

Mesela Peygamber Efendimiz (asm)'in kıldığı iki rekat namazın kıymet ve sevabına, bir veli bir ömür ibadeti ile yetişemez. Aynı ölçü peygamberî bir meslek olan sahabe mesleği için de geçerlidir. Yani sahabe (akrabiyet) mesleğinin bir gram cilvesi, tarikat yolu ile elde edilen velayetin kilolarca cilvesinden daha kıymetlidir.

Mesela, Hazreti Ali (ra)’in iki rekat namazdan elde ettiği feyze, tarikat ayağı ile giden bir veli belki bir ömür ibadeti ile anca mazhar olabilir. Hazreti Ali (ra)’in kıldığı namaz altın ile sembolize edilirken, bir velinin kıldığı namazlar nispeten daha değersiz madenler ile sembolize ediliyor.

Hazreti Ali (ra)’in amelindeki değer, nübüvvet terbiyesinde yetişmesi ve akrabiyet mesleğinden dolayıdır.

Akrabiyet sahabe mesleği iken kurbiyet ise tasavvuf mesleğini temsil ediyor.

Seyrü sülûk tasavvuf büyüklerinin belirlemiş olduğu bir takım usuller ve yollarla uzun ve meşakkatli bir zaman ve müddetten sonra kalbin olgunlaşıp Allah'a teveccüh etmesi ve marifet kazanmasıdır. Kalbin velayet kazanıp Allah'a yaklaşmasıdır. Bu meslek temsilde zamanın uzunca dolaşıp düne ulaşması ile tasvir ediliyor. Tarikat ve tasavvuf berzahı ile hakikatlere ulaşmak hem uzun hem de meşakkatli ve risklidir.

Akrabiyet mesleği ise, zamanın üstüne çıkıp düne atlamak şeklinde tasvir ediliyor ki burada asıl vurgulanan husus vehbiliktir. Yani kul burada mutlak bir teslimiyet ve tevekkül manası ile kesbini işin içine karıştırmadığı için, Allah, mükafat olarak hakikatleri zahmetsiz ve meşakkatsiz olarak bu kula ihsan ediyor. Halbuki kurbiyet mesleğinde kesp ve insanın benliği işe müdahildir; bu da yolu uzatıp meşakkatli hale getiriyor.

Akrebiyet Allah’ın kula olan yakınlığı hissedip bu noktada marifet kazanmak iken, kurbiyet kulun kendi gücü ve kesbi ile Allah’a yaklaşma çabasıdır. Güneş, ısı ve ışığı ile bizim göz bebeğimize kadar girmiştir, biz bunu hissedip bu noktadan güneşe baksak, güneşi hakiki anlamda tanıyabiliriz. Lakin güneşi tanımak için güneşin üzerimizdeki tecellisine bakmayıp sırf güneşin zatına kendi imkân ve kesbimizle yaklaşmaya çalışsak, güneş bizden milyonlarca yıl uzaklıktadır. Acaba hangi marifet yolu güneş hakkında daha kolaydır. Elbette güneşin üzerimizdeki tecellilerini okumak yolu daha selametli ve daha kolaydır.

İşte akrabiyet, yani sahabe mesleği, Allah’ın isim ve sıfatlarının üzerimizdeki tecellilerini görüp marifet kazanma yoludur. Kurbiyet mesleği ise, riyazet ve nefsi ıslah etmek gibi uzun ve meşakkatli metotlar ile Allah’a yaklaşmaktır. Akarabiyette acz ve fakr hükmeder, vehbi bir marifettir; kurbiyette ise gayret ve riyazet hükmeder kesbi bir marifet kazanma yoludur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...