Block title
Block content

"Nübüvvetinden sonra, fakat nübüvvetini tasdikan zuhura gelen hârikalardır..." tasnifatın devamında "İkinci kısım: İstikbalde ihbar ettiği hâdiselerdir..." deniliyor, aralarında fark var mı bunların, izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İşte, nübüvvet-i Ahmediyenin (a.s.m.) delâili, evvelâ iki kısımdır:

"Birisi, 'irhasat' denilen, nübüvvetten evvel ve velâdeti vaktinde zuhur eden harikulâde hallerdir. İkinci kısım, sair delâil-i nübüvvettir."

"İkinci kısım da iki kısımdır: Biri, ondan sonra, fakat nübüvvetini tasdiken zuhura gelen harikalardır. İkincisi, Asr-ı Saadetinde mazhar olduğu harikalardır."

"Şu ikinci kısım dahi iki kısımdır: Biri, zâtında, sîretinde, suretinde, ahlâkında, kemâlinde zâhir olan delâil-i nübüvvettir. İkincisi, âfâkî, haricî şeylerde mazhar olduğu mucizattır."(1)

İstikbalden haber vermesi gaybi mucizeler sınıfına girerken, nübüvvetten sonra ve nübüvveti tasdik makamında gerçekleşen mucizeler; daha ziyade o an gerçekleşen hissi mucizelerdir. Bu hissi mucizeler, Peygamber Efendimiz (asm)'in siret ve suretinde görünen mucizeler ile hariçte taam, su vesaire gibi görünen mucizelerdir.

(1) bk. Mektubat, On Dokuzuncu Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...