"Nübüvvetinden sonra, fakat nübüvvetini tasdikan zuhura gelen harikalardır." Tasnifatın devamında "İkinci kısım: İstikbalde ihbar ettiği hadiselerdir." deniliyor. Bunların aralarında bir fark var mı, izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İşte, nübüvvet-i Ahmediyenin (a.s.m.) delâili, evvelâ iki kısımdır:

"Birisi, 'irhasat' denilen, nübüvvetten evvel ve velâdeti vaktinde zuhur eden harikulâde hallerdir. İkinci kısım, sair delâil-i nübüvvettir."

"İkinci kısım da iki kısımdır: Biri, ondan sonra, fakat nübüvvetini tasdiken zuhura gelen harikalardır. İkincisi, Asr-ı Saadetinde mazhar olduğu harikalardır."

"Şu ikinci kısım dahi iki kısımdır: Biri, zatında, sîretinde, suretinde, ahlakında, kemâlinde zâhir olan delâil-i nübüvvettir. İkincisi, âfâkî, haricî şeylerde mazhar olduğu mucizattır."(1)

İstikbalden haber vermesi gaybi mucizeler sınıfına girerken, nübüvvetten sonra ve nübüvveti tasdik makamında vuku bulan hissî mucizelerdir. Bu hissî mucizeler, Peygamber Efendimiz (asm)'in siret ve suretinde görünen mu’cizeler ile taam, su vesaire gibi görünen mu’cizelerdir.

1) bk. Mektubat, On Dokuzuncu Mektup, Üçüncü Nükteli İşaret.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...