Nur cemaatindeki ayrılıklar ne zaman olmuştur, siyasetle alakası var mıdır bu ayrılığın?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İslam ve Ehl-i sünnet dairesindeki meslek ve meşreplerin ihtilafı; mizaç ve kabiliyetlerin ihtilafından ileri geliyor, gerisi lafı güzaftır, yani işin bahaneleri ve sebepleridir. Nasıl Nakşilik içinde bulunan değişik fıtrat ve kabiliyette olan insanlar farklı kollara ayrılmışlar ise, Nur mesleğinde olan farklı cemaat ve meşrepler de aynı şekilde farklı mizaç ve fıtratları gereği ihtilaf ediyorlar. Diğer hususlar ve hadiseler işin zahiri yüzü ve bahanesidir.

Mesela bazı kabiliyeti cüzi olanlar; Risale-i Nurların külli kanunlarını ve meselelerini idrak ve ihata edemediği için, Risale-i Nurların tek hakikatini o cüzi mertebe zannediyor, onun dışında olan şeyleri hariçte zannediyor ve kabullenmekte zorlanıyor. Bu da daha geniş idrak ve ihata edenler ile imtizaç edememesine sebebiyet veriyor.

Başka bir kısmı ise; Risale-i Nurların bir yönüne hapsoluyor, sair yönlerine bakamıyor. Risale-i Nurların sadece kendi gördüğü ve savunduğu yüzünden ibaret olduğunu zannediyor. Diğer yüzlerine hapsolanlar da aynı şekilde kendi baktıkları ciheti görüyor, başkasını görmüyorlar. Böyle olunca her yüzü savunanlar bir meşrep oluyor.

İşte ihtilaf ve ayrışmaların temelinde bu mizaç ve anlayış farklılıkları yatıyor. Bunlara saygılı olmak gerekiyor. Herkesin her meseleyi külliyet ile idrak etmesi fıtraten zor olduğu için, mecburen bir tarafa meyletmek zorunda kalıyor.

Cemaat 12 Eylül darbesinden önce hep beraberdi. Bu darbeden sonra farklı yollar ve metotlar ortaya çıkmış ve cemaat verimli ve güzel bir şekilde vazife taksimine gitmiştir. Meseleye böyle bakmak daha isabetli olur kanaatindeyiz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...