Nur talebeleri neden vakit namazlarının çoğunu dershanelerde kılıyorlar da camilere gitmiyorlar? "Deccalin fitnesinin giremeyeceği tek yer camilerdir; eğer oraya da girerse evlerinize çekiliniz." şeklinde bir hadis var mı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Öncelikle bazı Nur talebelerinin camide namaz kılmaması, bir âdet, bir tavır değildir. Böyle bir gelenek ve âdet de yoktur. Zira camilerde namaz kılan Nur talebeleri de çoktur. Dershanelerin daha pratik ve bidatlardan pak olması, bazı hassas Nur talebelerinin bir tercihi olabilir. Yoksa umum Nur talebeleri camide namaz kılınmasına taraftardır.

Böyle bir hadisi bilmiyoruz. Zira bidalar camilere kadar sirayet etmiştir. Hatta bidaların ilk tatbik edildiği yerler camilerdir. Cumhuriyetin ilk kurulduğu yıllarda ezanın Türkçeye çevrilmesi, camilerin içine kiliselerdeki gibi sıra konulması ve namazın müzik eşliğinde kılınması denenmiş, ama tutmamıştır. Demek camiler içine de bidalar sızmıştır. Hâlen de birçok bidatlar maalesef camiler içinde devam etmektedir. Mesela; cuma hutbesinin Türkçe okutulması ve hutbelerde bazı zalimlerin sena edilmesi bunlara örnek olarak verilebilir.

"O nûra, Allah’ın yükseltilmesine ve içlerinde kutlu isminin zikredilmesine izin verdiği evlerde (mescitlerde) kavuşulur. Oralarda, sabah akşam O’nun şanını yücelterek tenzih eden öyle yiğitler vardır ki, ne ticaretler, ne alışverişler onları Allah’ı zikretmekten, namazı hakkıyla ifa etmekten, zekâtı vermekten alıkoymaz. Onlar kalplerin ve gözlerin dehşetten halden hale döneceği, alt üst olacağı bir günden endişe ederler." (Nur, 24/36-37)

Âyetteki “evler” mescitler olarak tefsir edilmekle beraber, aynı zamanda “müminlerin evleri” diye de tefsir edilir. Hatta bazı müfessirler bu ikinci izahın ağır bastığı kanaatini taşırlar. (bk. Tefhimu’l-Kur’ân) Zira İslâm'da ibadet mâbedlerle ve ruhban sınıfı ile sınırlı değildir. Bu âyette geçen ”evler” ibaresi, bir cihetle Nur evlerini ve dershanelerinin makbuliyetine bu zamanda işaret edebilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...