Nur talebelerinin; "durugörü" denilen metafiziksel olayı incelemesi, öğrenmesi caiz mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Durugörü (clairvoyance), canlı ve cansız nesnelerin ve olayların, beş duyunun yardımı olmadan (paranormal olarak) algılanmasına verilen addır."

"Durugörü, kişide objektif veya sübjektif vizyonlar ya da imaj duyumları tarzında belirebilir. Durugörü fenomenine, hipnoz, doğal uyku, uyku-uyanıklık arası, izolman, vecd, trans gibi Parapsikoloji’de 'değişik şuur halleri' adı altında incelenen degajman hallerinde daha sık rastlanır."

"Durugörü fenomen ve yetenekleri metapsişikçiler ve parapsikologlarca çeşitli sınıflara ayrılarak incelenir. Metapsişikçiler durugörü yeteneklerini başlıca şu sınıflara ayırırlar:

- Gizligörü (lüsidite): Gözler kapalıyken çevreyi görebilme.

- Kritoskopi:
Saydam olmayan cisimlerin ardını görebilme

- Alteroskopi (alloskopi):
Kişinin başkalarının bedenlerindeki iç organları, bunların işleyişlerini, auraları görebilmesi ve bu sayede bedensel rahatsızlıkları saptayabilmesi. Bu yetenek kişinin kendi bedeni için söz konusu olduğunda yeteneğe otoskopi adı verilir.

- Teleoptik:
Kişinin beş duyusuyla algılayamayacağı uzaklıktaki ya da kapalı bir ortamdaki olay, nesne ve canlıları algılayabilmesi. "Bu yeteneğin bir çeşidine coğrafi ya da gezici durugörü (remote viewing) adı verilir. Gezici durugörü medyumları içinde en ünlüsü olan ABD’li Ingo Swann’ın bu yeteneğini kullanabilmesi için kendisine yerkürenin herhangi bir yerinin enlem ve boylam koordinatlarının kendisine verilmesi yeterliydi. ABD’nin soğuk savaş döneminde Sovyetler Birliği’ne karşı Swann’ın bu paranormal yeteneğinden yararlanmış olduğu ileri sürülür."

"Parapsikoloji
, duyular dışı algılama, psikokinezi, “ölümden sonra yaşam” gibi konulara ilişkin olan, paranormal (normal dışı, normal-ötesi) olduğu düşünülen olayların deneysel yöntem yoluyla çok "disiplin"li (çok yöntemli) etüdüdür. Parapsikologlar tarafından, telepati, durugörü gibi paranormal yetenekleri, psikokinezi fenomenini ve diğer çeşitli psişik fenomenleri konu alan bir araştırma alanı olarak görülür."
(1)

Bu metafiziksel bir düşünce ve insanın mahiyetine işaret eden bir olgu olduğu için, bunların din ile çatışması söz konusu değildir. İslam, müspet ilimlere ve uğraşılara yasak getirmiyor, tam aksine teşvik ve tavsiye ediyor.

Bu "durugörü" denilen şey, parapsikoloji kapsamına giren bir yöntem olmasından dolayı, İslam açısından bir sakınca içermez.

(1) bk. Vikipedi, Özgür Ansiklopedi

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...