"Nurani şeylerde ve sevaplarda bölünme ve parçalanma olmayacağından, bir Fatiha milyonlar ruhlara bölünmeden ve parçalanmadan eksiksiz olarak ulaşır." Bu hakikatı anlatan hadis var mı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"İnsanları doğru yola çağıran kimseye, kendisine uyanların sevabı gibi sevap verilir. Ona uyanların sevaplarından da hiçbir şey eksilmez. Başkalarını sapıklığa çağıran kimseye de, kendisine uyanların günahı gibi günah verilir. Ona uyanların günahlarından da hiçbir şey eksilmez."(1)

Bedir ehlinden ve ensardan olan Ebû Mes'ûd Ukbe İbni Amr radıyallahu anh' den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Bir iyiliğe öncülük eden kimseye, o iyiliği yapanın ecri gibi sevap vardır."(2)

Bu ve buna benzer hadislerden sevapların bölünmeden ve parçalanmadan okunan her kişiye ulaşacağını çıkarmak mümkündür. Nitekim okunan Kur’an ve Fatihaların bütün ehli imana hediye edilmesi, İslam ümmetinin ittifakla kabul ettiği kuvvetli bir gelenektir.

Dipnotlar:

(1) bk. Müslim, İlim 16. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Sünnet 6; Tirmizî, İlim 15; İbni Mâce, Mukaddime 14.
(2) bk. Müslim, İmâre 133. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Edeb 115; Tirmizî, İlim 14.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...