Block title
Block content

"Nuranî zâkirler, aynı kelimeyi tekrar ederek, icmâ’ ile mânen 'Sadakte ve Bilhakkı Natakte' derler." cümlesindeki “manen” tabirinden kastedilen nedir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Sadakte ve bilhakkı natakte”, “doğru söyledin ve gerçeği ifade ettin” demektir.

Peygamber Efendimiz (asm)'in “Lâ ilâhe illallah” yani “Allah’tan başka ilah (hak Ma’bud) yoktur.” davası, bütün peygamberlerin ve evliyanın da ortak davasıdır. Bu iki bahtiyar zümrenin hepsi Peygamberimiz (asm)'le aynı dönemde yaşamamakla birlikte, aynı davayı savunmuşlar, aynı hakikati bütün insanlara tebliğ etmişlerdir. Onunla bizzat görüşmeyen bu iki zümrenin aynı davayı kabul ve tasdikleri “manen” şeklinde ifade edilmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...