Nurcuların derslerinde sadece Risale-i Nur okumalarının sebebi nedir? Hem Risale-i Nur'da tüm İslamî sorulara cevap bulunmaz. Böyle yapmak insanları diğer ilimlerden mahrum etmez mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risale-i Nur'da ele alınan ayetler, genelde din düşmanları tarafından tenkit konusu yapılmış ayetlerdir. Risale-i Nur, onların tenkit ettikleri noktalarda i’caz parıltıları olduğunu, aklı başında olanlara izah ve ispat eder. Nitekim, onun izahları sonucu olarak, nice din düşmanı ikna olmuş, İslam’a girmiş, ikna olmayanlar ise en azından ilzam olarak sesini kesmek zorunda kalmıştır.

Risale-i Nur'da, söz gelimi “Namaz nasıl kılınır? Farzları ve sünnetleri nelerdir?” gibi konulara girilmez. Ama, “Namaz niçin kılınır? Niçin belli vakitlerde eda edilir?” türünden soruların cevabı gayet delilli bir şekilde ele alınır. Onu okuyan biri, namaz kılma konusunda ikna olunca, nasıl kılınacağını fıkıh kitaplarından öğrenir.

Risale-i Nurlar ciddi şekile tedkik edilip incelendiği takdirde Risalelerin 1/4 kısmında Cenab-ı Hakk'ın anlatıldığını, geriye kalan 3/4'lük kısmında ise başta Resulullah (asv) olmak üzere haşir ve adaletle ibadetin akli ve nakli delillerle anlatıldığını söyleyebiliriz. İman hususunda Risale-i Nur kitapları başka eserlere ihtiyaç bırakmamaktadır.
İşte Risale-i Nur derslerinde bu bilgiler esas olmakla beraber, ihtiyaç nisbetinde başka eselere de atıf yapılır. Yukarıda da belirtildiği gibi bu eserler, başta Kur'an olarak Resulullah (asv)'ın hayatını ayrıca bizim ihtiyacımız olan diğer bilgileri de öğrenmeye bizleri teşvik etmektedir.
Bu asır ihtisaslaşma asrı olmasından ve "Çok şeye el atan her şeyden olur." kaidesince bizler de hem dünya hem de ahiretimiz için en faydalı olan bu eserleri okumakla birlikte, ihtiyaç nisbetinde diğer kitaplardan okuyup istifade ettirmeye çalışmaktayız.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...