Nuru iman ile insanın üstündeki bütün manidar nakışların ortaya çıkması, nasıl oluyor ve bu nakışlar nelerdir, nasıl okunur?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsan kainat içinde Allah’ın isimlerine tecelli ve ayna olma noktasında; en kapsamlı bir eser ve en mükemmel bir sanattır. Bu noktada insan mazhar-ı azamdır. Yani Allah’ın isim ve sıfatlarına tecelli olmak noktasından insan, kainatın en büyük mazharı ve parlak mahallidir. Bu hususta; kainatı küçültsek insan olur, insanı büyültsek kainat olur. Allah’ın bütün isim ve sıfatları, insanın mahiyetinde nakışlar suretinde tecelli etmiştir.

Mesela; insanın simasındaki göz; Allah’ın Basar sıfatının bir tecellisidir, kulak Sem sıfatının bir yansımasıdır, konuşma mahalli olan dil Kelam sıfatının bir cilvesidir, yüzdeki tasvir ve çizim Musavvir isminin, hayata lazım olan rızkın gönderilmesi ve bedenin ve bedende çalışan hücrelerin beslenmesi; Rezzak isminin nakışları ve tecellileridir. Bu isimler gibi, Allah’ın bütün isimleri insan mahiyetinde nakış suretinde tecelli edip cilvesini göstermiştir. Bu nakışların ve tecellilerin hepsi, kaynakları hükmünde olan isimlere açılan birer pencereler hükmündedir. İnsan bu pencereler vasıtası ile Allah’ın isim ve sıfatlarına intikal ederler.

İnsan hem nakışlar vasıtası ile Allah’ın isimlerini okumak ve anlamak ile mükellef, hem de bu isimlerin hüküm ve gereklerini hayatına aksettirmek yolu ile izhar ve ilan etmekle mükelleftir.

Mesela; Allah kainatta Adl isminin hükmü ve gereği olan adalet ile iş görüyor ve bu hükmü, kainatın her noktasında tatbik ve tecelli ettiriyor. Biz de aynı tecelli ve hükmü, yani adilane hareket etmeyi hayatımıza ve işlerimize tatbik edip ilan etmekle sorumluyuz. İşte bu hükmü hayatıma tatbik edince, bir çeşit Şahid-i Ezeli'nin nazar-ı şuhud ve işhadına o isim ve sıfatları sunmuş oluyorum. Diğer isimleri de buna kıyas edebiliriz.

İnsan bu isimleri hayatında ve mahiyetinde ne kadar görüp gösteriyor ise, Allah katında derece ve kıymeti ona göre oluyor.

Özet olarak; Allah’ın ahlakı ile ahlaklanıp, Allah’ın isim ve sıfatlarını hayatımıza ne kadar tatbik edebilirsek, bu bir çeşit, Allah’ın ezeli nazarına kendimizi arzı endam ve ilan etmek oluyor ve Allah katında kıymet ve değerimiz de bu nispette oluyor.

Nursuz iman olmaz; ama imana göre nur olur. Yani imanın derece ve mertebesi ne ise, insanın akıl ve kalp aydınlığı da ona göre şekillenir. İkisi arasında doğru orantı vardır, iman artıkça imanın nuru da ona göre artar, eksildikçe ona göre de eksilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...