"O adam, binler arkadaşıyla beraber o hediye-i Kur'âniyeye el atmışlar." Buradaki "binler adam"dan maksat; Risale-i Nur yazıldıktan sonra Üstad'a talebe olanlar mı, yoksa Kur'an hakikatlarını asrın idrakine anlatmak isteyen son devrin İslam uleması mı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada binlerce adamdan kast edilen mana; hem devrin alimleri, hem de Nurun talebeleridir. Yani "Allah dilerse bu zatlar içinde de birisini vazifelendirip, bu vazifeyi ifa ettirebilirdi." diyerek, seçilmenin bir imtiyaz olmadığını ihtar ile nefse bir ders veriyor.

"Hiç kimse kendisini bir vazifeden dolayı özel ve mümtaz görmemelidir" hakikatini, nefse ikaz ediyor. Burada önemli olan mana; nefsin terbiye ve tedi’ib edilmesidir; yoksa kim olduğu manası değildir. Bu ifadelere Üstad'ın bir iç muhasebesi nazarı ile bakabiliriz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...