"O adamlardan birisi, her istediği şeye elini uzatıp ya çalıyor ya gasp ediyor. Hevesine tebaiyet edip her nevi zulmü, sefaheti irtikâp ediyor. Ahali de ona çok ilişmiyorlar..." Burada geçen gasp ve hırsızlık neye işarettir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsan, kendine emânet olarak verilen duygu ve organlarını Allah için kullanırsa, değeri birden bine çıkar. Kendi hevâ ve hevesine göre kullanırsa, onları gasp etmekle emanete hıyanet etmiş olur.

Allah’ın yarattığı hârika eserleri sebeplere veren, balı arının, sütü ineğin yaptığını söyleyen insan da bu mucize eserleri gasbetmiş gibi olur. Zira, tabiata yahut tesadüfe verdiği bu eserlerin hepsi Allah’ın mülküdür, O’ndan başkasına isnat edilmeleri bir gasp ve hırsızlıktır.

Allah’ın yasakladıklarını yapmak, emrettiği şeyleri yapmamak da bir başka tür gasp ve hırsızlıktır. Burada insan Allah’ın birer emaneti olan kendi organlarını veya duygularını çalmış gibi olur. Meselâ, gözünü haramda kullanan insan gözü gasp etmiş demektir.

“Aynen bunun gibi; Cenab-ı Hak sana ibahe suretinde verdiği hayatı intihar ile hâtime çekemezsin, gözünü çıkaramazsın ve manen gözü kör etmek demek olan gözü verenin rızası haricinde harama sarfedemezsin. Ve hâkeza kulağı ve dili ve bunlar gibi cihazatı harama sarfetmekle manen öldüremezsin. Ve eti yenilmeyen hayvanını lüzumsuz tazib edip katledemezsin.”(1)

(1) bk. Barla Lâhikası, 251. Mektup (On Beşinci Notanın Üçüncü Meselesi).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...